wuustwezel

Wat is PLUS?

In 2005 sloegen mensen van Sp.a, Groen!, Zp en Spirit de handen in elkaar. Het moest maar eens gedaan zijn met politieke versnippering omwille van het eigen grote gelijk.
Voortaan zouden leden en sympathisanten van de verschillende partijen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken in een nieuwe lokale groep.
Voortaan zouden de inwoners van Wuustwezel kunnen kiezen voor een nieuw progressief samenwerkingsverband.
PLUS - Wuustwezel was geboren!
Samen verder werken!
Samen verder werken is en blijft onze slagzin. Ook na de verkiezingen van 2012 blijven we verder werken aan PLUS en aan de gemeente Wuustwezel! Wil jij ons daarbij al dan niet actief ondersteunen laat het ons dan zeker weten!Ons programma

PLUS is van mening dat samenwerken sterker maakt en dat je vanuit verschillende invalshoeken tot betere oplossingen komt. Wij vinden het dan ook hoog tijd dat de absolute meerderheid in de gemeenteraad na 40 jaar eindelijk doorbroken wordt.

Wij trekken dan ook naar de kiezer onder het motto ‘Samen verder werken’ en ‘Het mag iets meer zijn’ Met dat ‘iets meer’ richten wij ons vooral op jeugdbeleid, energiebeleid, woonbeleid en verkeersveiligheid.

Hieronder een greep uit het programma waarvoor wij ons sterk maken. Het volledige programma vindt u hier ook op onze website.
  • Geef jeugd de ruimte
  • Betaalbaar en duurzaam wonen
  • Mobiliteit
  • Open en eigentijds beleidGeef jeugd de ruimte

* In elke deelgemeente een jeugdhuis op een goede locatie
* Een evenementenloket ter ondersteuning van organisatoren
* De jeugddienst: beter bereikbaar én beter ondersteund
* De jongste jeugd: meer speelgroen en een speelbos in elke deelgemeente

Betaalbaar en duurzaam wonen

* Minstens 20% sociale woningen in elke nieuwe verkaveling
* Maximale voorrang verdienen inwoners van Wuustwezel
* Het nieuwe dorpscentrum van Wuustwezel: open, groen en modern
* Hoog tijd voor een ambitieuzer energiebeleid
* Participeren in alternatieve energie
* Meer woongelegenheid voor onze ouderen

Mobiliteit

* Topprioriteit: een veilig fietspad van Wuustwezel-Centrum naar Gooreind én naar Berkenbeek
* Meer en grondiger onderhoud van bestaande fietspaden
* Het parkeerprobleem in Wuustwezel-Centrum degelijk aanpakken
* Vrachtwagens weg uit woonwijken: op zoek naar een goede oplossing

Open en eigentijds beleid

* Uitbreiding van het e-loket, alle formulieren moeten online in te dienen zijn
* Restyling van het infoblad, geen personencultus meer
* Consequente communicatie rond nieuwe projecten, ook de minder populaire!
* Bereikbaarheid gemeentelijke diensten optimaliseren
* Gebruik maken van de moderne communicatiemiddelen: twitter, facebook

Geschiedenis

 
15 oktober 2012
We verliezen 2 zetels in de gemeenteraad. CD&V behoudt nipt de absolute meerderheid. Voor PLUS zullen Harry en Filip zetelen. In de ocmw-raad zal Helga PlUS vertegenwoordigen.
13 juni 2012
Filip wordt onze nieuwe lijsttrekker bij de volgende verkiezingen, Harry duwt de lijst, Helga, Ron en Dorien vervolledigen de top 4!
29 januari 2012
Dorien vervangt Ley in de gemeenteraad.
24 januari 2010
Filip vervangt Helga in de gemeenteraad, Helga vervangt Ron in de OCMW-raad.
08 oktober 2006
PLUS haalt met de gemeenteraadsverkiezingen 4 zetels in de gemeenteraad en 1,5 in de OCMW-Raad. Harry, Ley, Carl en Helga zetelen in de gemeenteraad. Ron zetelt in de OCMW-raad
31 januari 2006
SP.a, Agalev, Spirit en ZP slaan de handen in elkaar, PLUS-Wuustwezel is geboren!