wuustwezel

Ons programma

PLUS staat voor een samenwerking waarbij er ruimte is voor Ún gehoor gegeven wordt aan diverse invalshoeken. Wij zijn ervan overtuigd dat we zo tot betere oplossingen kunnen komen voor onze gemeente.

Wij trekken dan ook naar de kiezer onder het motto 'Uw meerwaarde voor de toekomst'. We maken ons sterk dat PLUS voor jou een echte PLUSwaarde kan zijn. Met deze overtuiging richten wij ons vooral op Milieu, Mobiliteit en Mens & Wonen.

Hieronder een greep uit het programma waarvoor wij ons ten volle inzetten. Het programma van 2012 vindt u hier ook op onze website, in afwachting van het programma voor de verkiezingen van 2018.
  • Geef jeugd de ruimte
  • Betaalbaar en duurzaam wonen
  • Mobiliteit
  • Open en eigentijds beleidGeef jeugd de ruimte

* In elke deelgemeente een jeugdhuis op een goede locatie
* Een evenementenloket ter ondersteuning van organisatoren
* De jeugddienst: beter bereikbaar Ún beter ondersteund
* De jongste jeugd: meer speelgroen en een speelbos in elke deelgemeente

Betaalbaar en duurzaam wonen

* Minstens 20% sociale woningen in elke nieuwe verkaveling
* Maximale voorrang verdienen inwoners van Wuustwezel
* Het nieuwe dorpscentrum van Wuustwezel: open, groen en modern
* Hoog tijd voor een ambitieuzer energiebeleid
* Participeren in alternatieve energie
* Meer woongelegenheid voor onze ouderen

Mobiliteit

* Topprioriteit: een veilig fietspad van Wuustwezel-Centrum naar Gooreind Ún naar Berkenbeek
* Meer en grondiger onderhoud van bestaande fietspaden
* Het parkeerprobleem in Wuustwezel-Centrum degelijk aanpakken
* Vrachtwagens weg uit woonwijken: op zoek naar een goede oplossing

Open en eigentijds beleid

* Uitbreiding van het e-loket, alle formulieren moeten online in te dienen zijn
* Restyling van het infoblad, geen personencultus meer
* Consequente communicatie rond nieuwe projecten, ook de minder populaire!
* Bereikbaarheid gemeentelijke diensten optimaliseren
* Gebruik maken van de moderne communicatiemiddelen: twitter, facebook