wuustwezel

Programma

PLUS is van mening dat samenwerken sterker maakt en dat je vanuit verschillende invalshoeken tot betere oplossingen komt. Wij vinden het dan ook hoog tijd dat de absolute meerderheid in de gemeenteraad na 40 jaar eindelijk doorbroken wordt.

Wij trekken dan ook naar de kiezer onder het motto ‘Samen verder werken’ en ‘Het mag iets meer zijn’ Met dat ‘iets meer’ richten wij ons vooral op jeugdbeleid, energiebeleid, woonbeleid en verkeersveiligheid.

Hieronder een greep uit het programma waarvoor wij ons sterk maken. Het volledige programma vindt u hier ook op onze website.
  • Geef jeugd de ruimte
  • Betaalbaar en duurzaam wonen
  • Mobiliteit
  • Open en eigentijds beleidGeef jeugd de ruimte

* In elke deelgemeente een jeugdhuis op een goede locatie
* Een evenementenloket ter ondersteuning van organisatoren
* De jeugddienst: beter bereikbaar én beter ondersteund
* De jongste jeugd: meer speelgroen en een speelbos in elke deelgemeente

Betaalbaar en duurzaam wonen

* Minstens 20% sociale woningen in elke nieuwe verkaveling
* Maximale voorrang verdienen inwoners van Wuustwezel
* Het nieuwe dorpscentrum van Wuustwezel: open, groen en modern
* Hoog tijd voor een ambitieuzer energiebeleid
* Participeren in alternatieve energie
* Meer woongelegenheid voor onze ouderen

Mobiliteit

* Topprioriteit: een veilig fietspad van Wuustwezel-Centrum naar Gooreind én naar Berkenbeek
* Meer en grondiger onderhoud van bestaande fietspaden
* Het parkeerprobleem in Wuustwezel-Centrum degelijk aanpakken
* Vrachtwagens weg uit woonwijken: op zoek naar een goede oplossing

Open en eigentijds beleid

* Uitbreiding van het e-loket, alle formulieren moeten online in te dienen zijn
* Restyling van het infoblad, geen personencultus meer
* Consequente communicatie rond nieuwe projecten, ook de minder populaire!
* Bereikbaarheid gemeentelijke diensten optimaliseren
* Gebruik maken van de moderne communicatiemiddelen: twitter, facebook