wuustwezel

Het meerjarenplan van Wuustwezel: onze mening!

PLUS wil zeker erkennen dat er hard gewerkt is om de BBC klaar te krijgen, vooral door de ambtenaren. Waarvoor applaus.
Toch hebben we enkele algemene bedenkingen:

We zien in alle gemeenten dat de uitgaven stijgen, vooral de pensioenen, en dat er veel inkomsten wegvallen, oa het milieuconvenant. Wuustwezel heeft er voor gekozen om een zuinige begroting op te stellen en om de tering naar de nering te zetten. Zo zal men de opcentiemen en de gemeentebelasting niet verhogen en geen personeel afdanken.
Wel zijn er aanpassingen gebeurd in de belastings-, subsidie- en retributiereglementen, waarvan we sommigen goed begrijpen, zoals de belasting op onbebouwde percelen (om meer gronden op de markt te krijgen) en leegstaande gebouwen, maar anderen vallen ons zwaar, zoals de schrapping van meer dan 3/4 van de subsidies voor duurzaam bouwen. We vrezen echter dat bij de minste tegenslag, de pot van1,8 miljoen voor de volgende ploeg snel zal opgesoupeerd zijn. Ook de verhoging van 25% voor het huren van gemeentelijke gebouwen had ons insziens gelijkmatiger kunnen gebeuren.
We zijn ook niet onverdeeld gelukkig met de nieuwe vorm van boekhouden. Door de abrupte overgang naar de BBC is het praktisch onmogelijk om de cijfers met voorgaande jaren te vergelijken. Waar is er bespaard en waar wordt er meer uitgegeven? Het is onmogelijk te achterhalen, alhoewel het OCMW die oefening wel gemaakt had. Wij hadden de overgang graag geleidelijker gezien, wat veel onduidelijkheid zou wegnemen. Verder blijven wij erop hameren dat de gemeente, net zoals het OCMW, een kostenplaats geörienteerde boekhouding zou moeten invoeren.

Door deze nieuwe manier van boekhouden, worden er nog maar eens bevoegdheden doorgeschoven van de gemeenteraad naar het schepencollege. Hierdoor zal er de komende jaren nog minder op de gemeenteraad terechtkomen. Het gemeentedecreet had onze taak de laatste jaren al flink uitgehold en de indruk blijft dat we nog enkel goed zijn om de agenda van IGEAN, PIDPA en IVEKA goed te keuren. Als dit zo verder gaat zullen we nog een kwartiertje nodig hebben voor de agenda van de gemeenteraad en een dik uur in 't vragenkwartiertje om beslissingen van het schepencollege te bespreken. Misschien moeten de gemeenteraadsleden die niet in het schepencollege zitten maar eens een boze brief sturen naar de Vlaamse regering?

Om met een positieve noot te eindigen willen we de meerderheid wel bedanken, omdat ze bijna alle beleidsdomeinen prioritair heeft gemaakt, met veel aandacht voor wonen en het klimaat. Zo zal er hopelijk toch nog iets op de gemeenteraad terechtkomen.
nieuwsarchief